Đề tài Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ở xí nghiệp dược phẩm Trung Ương II

Để tiến hành sản xuất kinh doanh và tái sản xuất bất kỳ một doanh nghiệp nào đều phải có một lượng vốn nhất định. Đây có thể coi là một tiền đề cần thiết cho việc hình thành và phát triển sản xuất kinh doanh cho một doanh nghiệp. Trong cơ chế thị trường ngày nay các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh trong điều kiện của nền kinh tế mở với xu thế quốc tế hoá ngày càng cao, sự cạnh tranh trên thị trường ngày càng mạnh mẽ. Ưu thế luôn thuộc về các tập đoàn đa quốc gia và các công ty lớn, hơn nữa nhu cầu tiêu dùng ngày càng đa dạng và luôn đòi hỏi sản phẩm có chất lượng cao. Do vậy nhu cầu về vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp ngày càng tăng, nhất là nhu cầu vốn dài hạn của các doanh nghiệp cho sự đầu tư và phát triển ngày càng lớn. Điều đó đòi hỏi các doanh nghiệp phải biết phát huy nội lực, nhằm thu hút các nguồn vốn nhàn rỗi trong và ngoài nước, đồng thời phải đảm bảo sử dụng vốn có hiệu quả nhất nhằm đáp ứng nhu cầu đầu tư và phát triển, trên cơ sở tôn trọng các nguyên tắc tài chính, tín dụng và luật pháp của Nhà nước. Cùng với sự đổi mới của nền kinh tế đất nước, với chủ trương phát triển kinh tế nhiều thành phần, có sự quản lý vĩ mô của Nhà nước theo định hướng XHCN, các doanh nghiệp lúc này được tuyền tự chủ trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tự chủ trong việc huy động vốn đồng thời có trách nhiệm bảo toàn và phát triển vốn của mình. Nhờ đó nhiều doanh nghiệp đã thích nghi kịp thời với tình hình mới, hiệu quả sản xuất tăng lên rõ rệt song bên cạnh đó không ít các doanh nghiệp lúng túng trong hoạt động sản xuất kinh doanh, làm ăn thua lỗ kéo dài, doanh thu không đủ bù chi phí bỏ ra, không bảo toàn được vốn dẫn tới phá sản. Sở dĩ đi đến kết quả này là do nhiều nguyên nhân. Một là, trong những nguyên nhân quan trọng là công tác tổ chức quản lý và sử dụng vốn của doanh nghiệp còn nhiều hạn chế, hiệu quả sử dụng vốn quá thấp. Xuất phát từ vấn đề bức thiết đặt ra cho các doanh nghiệp hiện nay là phải xác định và đáp ứng nhu cầu vốn thường xuyên, tối thiểu cần thiết làm sao sử dụng vốn có hiệu quả cao nhất? Các giải pháp nào cần thực hiện để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Đây là vấn đề cốt lõi nóng bỏng không chỉ của nhà quản lý quan tâm mà còn thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư vào doanh nghiệp. Qua thời gian thực tập tại xí nghiệp Dược phẩm Trung ương II, em đã thấy rõ tầm quan trọng và sự cần thiết của vốn để quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của các doanh nghiệp nói chung và của xí nghiệp dược phẩm Trung ương II nói riêng. Em đã mạnh dạn đi sâu tìm hiểu và nghiên cứu đề tài: "Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ở xí nghiệp Dược phẩm Trung ương II" Báo cáo được kết cấu làm 3 phần: Chương 1. Vốn và hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp Chương 2. Thực trạng về vốn và hiệu quả sử dụng vốn ở xí nghiệp Dược phẩm Trung ương II. Chương 3. Các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại xí nghiệp Dược phẩm Trung ương II.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC