Đề tài Một số đặc điểm dịch tễ bệnh tăng huyết áp ở người lớn

Đặt vấn đề: Tăng huyết áp là bệnh phổ biến ở các nước phát triển, ở các nước đang phát triển bệnh có xu hướng ngày 1 gia tăng và đã trở thành vấn đề sức khỏe cộng đồng quan trọng. Bệnh nàyphần lớn có ở người độ tuổi trung niên trở lên, nhất là những người làm công việc lao động trí óc ở độ tuổi về già. Bệnh THA và các mức độ chỉ số khối cơ thể có thể liên quan đến yếu tố dân số như tuổi, dân tộc và giới tính, đến yếu tố xã hội như trình độhọc vấn và nghề nghiệp. Tình trạng béo phì hay suy dinh dưỡng có thể ảnh hưởng lên huyết áp của người mọi người . Mục tiêu nghiên cứu: Xác định tỷ lệ đặc điểm dịch tể và các mức độ chỉ số khối cơ thể đối với bệnh tăng huyết áp ở người lớn tại cộng đồng dân cư ở Tp.HCMnăm 2005

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC