Đề tài Một số giải pháp cải tiến chất lượng vệ sinh của sản phẩm chế biến ở nước ta

Con người muốn tồn tại và phát triển phải có nguồn dinh dưỡng và thực phẩm là một nguồn dinh dưỡng. Do đó cho nên an toàn thực phẩm luôn là mối quan tâm của mọi người, thực phẩm có tác dụng trực tiếp đến sức khoẻ. Nếu thực phẩm không an toàn nó có gây ra các bệnh tật như : tả, thương hàn, ung thư, viêm gan . Ngoài ra còn ảnh hưởng không chỉ bản thân mỗi chúng ta mà còn ảnh hưởng đến các thế hệ sau. Vì thế chất lượng thực phẩm phải được coi trọng ở mọi nơi, mọi doanh nghiệp. Sản phẩm chế biến cũng là thực phẩm, cho nên chất lượng an toàn vệ sinh của các sản phẩm chế biến cũng phải được coi trọng. Chính vì vậy em chọn đề tài với mục đích nghiên cứu nhằm tìm hiểu rõ hơn về chuyên ngành Quản trị chất lượng được áp dụng trong chế biến thực phẩm. Bài viết gồm 3 phần: Phần I: Tổng quan lý thuyết Phần II: Tình hình chất lượng vệ sinh của sản phẩm chế biến ở nước ta Phần III: Giải pháp cải tiến chất lượng vệ sinh của sản phẩm chế biến ở nước ta.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC