Đề tài Một số giải pháp góp phần hoàn thiện công tác kiểm soát nội bộ chi phí sản xuất tại Công ty TNHH Bia Huế

Nền kinh tế nước ta đang trên đà phát triển, bước đầu hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới và các tổ chức kinh tế khu vực. Đây là cơ hội và cũng là thách thức vì doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển phải tự khẳng định được vị trí, chỗ đứng vững chắc của mình trên thị trường. Một doanh nghiệp muốn đạt được lợi nhuận cao thì yêu cầu đặt ra đối với nhà quản lý là phải tiết kiệm chi phí. Đăc biệt, trong doanh nghiệp sản xuất để được thành phẩm thì phải tiến hành chế biến qua nhiều giai đoạn khác nhau. Vì vậy, việc kiểm soát chi phí sản xuất là rất cần thiết nhằm tránh được lãng phí, khống chế chi phí bất hợp lý, góp phần hạ thấp giá thành sản phẩm, từ đó mới nâng cao được khả năng cạnh tranh của mình so với đối thủ cùng ngành cũng như gia tăng lợi nhuận. Và để thực hiện được điều này thì xây dựng được một hệ thống KSNB chặt chẽ, hiệu quả là một trong những vấn đề cấp thiết đối với các doanh nghiệp, đặc biệt là hệ thống KSNB về chi phí. Công tác kiểm soát về chi phí thường xuyên, chặt chẽ, khoa học sẽ giúp cho các doanh nghiệp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, nó là công cụ hữu hiệu để điều chỉnh các hoạt động của doanh nghiệp, cung cấp những thông tin hữu ích cho nhà quản lý đánh giá được hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, từ đó đưa ra các quyết định quản lý đúng đắn nhằm đảm bảo và tăng cường hiệu quả hoạt động, đảm bảo và tăng cường độ tin cậy của các báo cáo tài chính, cũng như sự tuân thủ luật pháp. Nhận thức được tầm quan trọng này, và với kiến thức học được kết hợp với thời gian thực tập tại Công ty TNHH Bia Huế, em xin chọn đề tài “Một số giải pháp góp phần hoàn thiện công tác kiểm soát nội bộ chi phí sản xuất tại Công ty TNHH Bia Huế” làm khóa luận tốt nghiệp cho mình.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC