Đề tài Một số giải pháp liên quan đến nhập siêu của Việt Nam từ Trung Quốc

Quan hệ kinh tế, thương mại giữa hai nước Việt Nam – Trung Quốc thời gian gần đây ngày càng trở nên gắn bó với nhau, kim ngạch buôn bán song phương tăng mạnh, hàng hoá trao đổi đa dạng, phong phú. Trung Quốc đang là bạn hàng thương mại lớn nhất của Việt Nam, kim ngạch thương mại song phương chiếm khoảng 12% tổng kim ngạch thương mại của Việt Nam. Thương mại song phương mặc dù phát triển nhanh như vậy, nhưng lại nổi lên một vấn đề nhập siêu của Việt Nam từ Trung Quốc. Hiện nay, Trung Quốc đang xuất siêu quá lớn sang Việt Nam, trở thành nước xuất siêu lớn nhất trong các nước và vùng lãnh thổ có quan hệ thương mại với Việt Nam. Trên thực tế, kim ngạch thương mại song phương có tăng, nhưng phần tăng đó chủ yếu do tăng xuất khẩu của Trung Quốc vào thị trường Việt Nam, còn tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường Trung Quốc là rất ít, thậm chí, trong năm 2006, theo số liệu của phía Trung Quốc thì xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường Trung Quốc không những không tăng, trái lại còn giảm đi. Liên quan đến vấn đề nhập siêu của Việt Nam trong giai đoạn từ khi bình thường hoá tới nay, thông qua việc khảo sát tư liệu của hai bên, chúng tôi thấy rằng số liệu không có sự đồng nhất. Ví dụ, theo những số liệu của phía Việt Nam, trong thập kỷ 90 của thế kỷ XX, Việt Nam luôn xuất siêu sang thị trường Trung Quốc. Chỉ duy có năm 1998, do ảnh hưởng của cuộc khủng khoảng tài chính châu á, Việt Nam mới nhập siêu từ Trung Quốc. Còn tài liệu từ phía Trung Quốc cho thấy, Việt Nam đã bắt đầu nhập siêu ngay trong giai đoạn sau bình thường hoá (xem bảng 1, 2). Như vậy, theo chúng tôi, dù số liệu hai bên có khác nhau, nhưng nếu xét từ tình hình thực tế thì Việt Nam là nước bị nhập siêu. Bởi vì, từ khi bình thường hoá đến nay, rất nhiều mặt hàng của Trung Quốc được đưa sang Việt Nam qua con đường buôn lậu với số lượng lớn. Điều này không thể hiện được qua thống kê của hải quan hai bên, dẫn đến những số liệu chưa đầy đủ, chính xác.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC