Đề tài Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyển sinh liên kết đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại Trung tâm GDTX tỉnh Thanh Hóa

Trung tâm GDTX tỉnh Thanh Hóa với chức năng nhiệm vụ được Sở GD&ĐT, UBND tỉnh giao: Bồi dưỡng đội ngũ Cán bộ Quản lý giáo dục các cấp (Mầm non,Tiểu học, THCS), phục vụ công tác nghỉ dưỡng và bồi dưỡng thường xuyên của ngành, đào tạo và cấp chứng chỉ Tiếng anh, tin học trình độ A,B,C, liên kết với các trường Đại học, các Học viện trong cả nước Đào tạo phát triển nguồn nhân lực cho tỉnh trên nhiều lĩnh vực Văn hóa, giáo dục, kinh tế, kỹ thuật v.v. Từ khi thành lập (Tháng 6/2013) cho đến nay, trung tâm luôn hoàn thành tốt các chức năng nhiệm vụ được giao, tuy nhiên trong những năm gần đây công tác mở lớp liên kết đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho tỉnh gặp không ít khó khăn, quy mô số lớp liên kết giảm nhiều trong khi đó nhu cầu học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ Cán bộ công chức (CBCC) nói chung không phải là ít.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC