Đề tài Một số giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư tại HabuBank

Ngân hàng thương mại cổ phần Nhà Hà Nội là một ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam được thành lập và đăng kí hoạt động tại nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam . Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội được ngân hàng Nhà Nước Việt Nam cấp giấy phép hoạt động số 0020/NH-CP có hiệu lực từ ngày 6 tháng 6 năm 1992 trong thời hạn 99 năm. Ngân hàng được thành lập để tiến hành các hoạt động chính của ngân hàng, bao gồm: • Nhận tiền gửi ngắn hạn, trung hạn và dài hạn của các tổ chức và cá nhân. • Cho vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn các tổ chức và cá nhân tuỳ theo khả năng và nguồn vốn của ngân hàng. • Thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh đối ngoại, chiết khấu thương phiếu, trái phiếu và các chứng từ có giá . • Cung cấp các dịch vụ cho khách hàng và cung cấp các dịch vụ ngân hàng khác khi được NHNN cho phép.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC