Đề tài Một số giải pháp nhăm góp phần tăng kim ngạch xuất khẩu gạo trong năm 2001 và một vài năm tới

Sau một thời gian thực hiện chính sách đổi mới, Việt Nam đã tham gia trở lại thị trường gạo thế giới với tư cách là một nước xuất khẩu gạo đứng hàng đầu trên thế giới. Trong 11 năm qua (1990- 2000), Việt Nam đã xuất khẩu 28,83 triệu tấn gạo đạt kim ngạch khoảng 6,0 tỷ USD. Tình hình sản xuất và kinh doanh lúa gạo trên thế giới đang có những thách thức lớn, thị trường luôn bất ổn, sản lượng xuất khẩu tăng giảm không đều, xu hướng cạnh tranh của các nước mới xuất khẩu ngày càng ác liệt, thị trường nhập khẩu biến động không ngừng. Do đó, để đối phó với những thách thức nhằm duy trì động lực cao khuyến khích nông dân tập trung đầu tư thâm canh phát triển sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh doanh lúa gạo, cần có một hệ thống chính sách đồng bộ, trong đó chính sách thị trường là nòng cốt, việc chọn lựa thị trường mục tiêu là rất quan trọng. Kết cấu của đề án sẽ gồm 4 phần: I.Những vấn đề chung về xuất khẩu gạo. II.Thực trạng về xuất khẩu gạo trong những năm qua. III. Một số giải pháp nhăm góp phần tăng kim ngạch xuất khẩu gạo trong năm 2001 và một vài năm tới.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC