Đề tài Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác trả lương tại công ty TNHH du lịch quốc tế fansipan Sao Bạch Minh

Những tiến bộ nhanh chóng trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và thông tin liên lạc đã kết nối những châu lục, khu vực, quốc gia, tổ chức, những con người lại gần nhau hơn bao giờ hết. Điều này giúp cho một số quốc gia trở nên vô cùng phồn thịnh và phát triển. Tuy nhiên, cũng đặt nhiều quốc gia vào tình trạng tụt hậu và khoảng cách giàu nghèo ngày càng tăng. Do đó, vấn đề lớn đặt ra cho các quốc gia là làm thế nào để không bị tụt hậu, thích nghi được trong quá trình hội nhập? Để làm được điều này thì việc vô cùng quan trọng là làm thế nào để các doanh nghiệp của họ thích nghi được trong môi trường cạnh tranh. Khai thác hiệu quả nguồn lực con người sẽ giúp doanh nghiệp đứng vững trong cạnh tranh. Do đó, một vấn đề lớn đặt ra cho các doanh nghiệp hiện nay là làm thế nào để để có thể khai thác tối đa hiệu quả nguồn nhân lực? Thực tế cho thấy, nếu công tác khuyến khích nhân lực tốt, trong đó trả lương là trực tiếp nhất thì có thể giải quyết được hiệu quả vấn đề trên. Công ty TNHH Du lịch Quốc tế Fansipan Sao Bạch Minh, một công ty thành lập nhằm phục vụ cho ngành Du lịch – được Nhà nước xác định là một ngành mũi nhọn đem lại lợi nhuận cao cho đất nước. Trong quá trình hoạt động, Công ty liên tục đổi mới để thích ứng được với môi trường cạnh tranh trong nước, phục vụ tốt cho ngành Du lịch của nước ta. Để có thể đứng vững trên thị trường, tiếp tục phát triển thì Công ty rất cần khai thác tốt năng lực làm việc và giữ chân lao động, đặc biệt là lao động giỏi. Do đó, công tác trả lương tại Công ty rất được chú trọng và đã đạt được những hiệu quả nhất định. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng không thể tránh khỏi nhưng thiếu sót, hạn chế gây ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất. Xuất phát từ tình hình thực tế của Công ty và vai trò quan trọng của công tác trả lương. Trong quá trình thực tập tại Công ty em đã quyết định lựa chọn đề tài “Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác trả lương tại Công ty TNHH Du lịch Quốc tế Fansipan Sao Bạch Minh”, với mong muốn ứng dụng được những kiến thức đã học vào thực tế và góp phần cùng với Công ty đưa ra giải pháp cải thiện công tác trả lương, phục vụ tốt cho chiến lược, mục tiêu phát triển trong tương lai.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC