Đề tài Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quản lý dạy bồi dưỡng học sinh giỏi

Tại đại hội Đảng toàn quốc lần VIII và IX Đảng ta đều xác định và nhấn mạnh: “Giáo dục là quốc sách hàng đầu là một trong những động lực quan trọng tạo sự chuyển biến toàn diện trong phát triển giáo dục và đào tạo” Xuất phát từ quan điểm chỉ đạo của Đảng về giáo dục - đào tạo, thực hiện chiến lược phát triển giáo dục 2001 - 2010, ngành giáo dục đang tích cực từng bước đổi mới nội dung chương trình đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới công tác quản lý giáo dục nâng cao chất lượng quản lý dạy bồi dưỡng học sinh giỏi nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, Nhằm hoàn thành mục tiêu: “ Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bỗi dưỡng nhân tài”. Cũng trong nghị quyết TW II khoá VIII đã nêu những giải pháp phát triển giáo dục cùng với việc cải tiến các vấn đề về công tác giáo dục toàn diện học sinh cả mặt tri thức lẫn đạo đức học sinh. Nhà trường THCS Yên Thắng nằm trong hệ thống giáo dục của phòng giáo dục Yên Mô và hệ thống giáo dục công lập của nhà nước vì thế phải tuôn thủ các văn bản pháp quy, quy chế, quyết định về tổ chức hoạt động quản lý, giảng dạy và bỗi dưỡng học sinh giỏi các khối lớp

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC