Đề tài Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty Hồng Hà

Trong xu thế đất nước ta đang trong giai đoạn hoà nhập cùng sự phát triển của nền kinh tế thế giới. Đặc biệt từ khi Việt Nam đã trở thành thành viên chính thức của Tổ Chức Thương Mại Thế Giới (WTO) thì vấn đề nâng cao hiệu quả kinh doanh luôn là một câu hỏi khiến các nhà lãnh đạo doanh nghiệp luôn quan tâm, suy nghĩ. Việc kinh doanh đem lại hiệu quả cao chính là khẳng định sự tồn tại bền vững và phát triển lâu dài của chính doanh nghiệp trên thương trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt giữa các nhà sản xuất trong và ngoài nước. Để làm được điều này các nhà quản lý doanh nghiệp cần có những hướng phát triển đúng đắn mang tầm chiến lược lâu dài bằng các giải pháp kinh doanh hợp lý. Đây thực sự là một bài toán khó khăn và nan giải đối với các nhà cầm quân trong doanh nghiệp. Bởi nền kinh tế Việt Nam nói chung và kinh tế thế giới nói riêng đang phải đối diện với hàng loạt khó khăn, thách thức như khủng hoảng về nguyên nhiên vật liệu, lương thực thực phẩm, biến đổi khí hậu Chính vì vậy, sau thời gian thực tập tại công ty Hång Hµ với tư cách là một nhà quản trị tương lai, em rất quan tâm tới vấn đề này và quyết định chọn đề tài “Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty Hång Hµ” với mục đích cố gắng tìm ra các giải pháp thích hợp nhất với Công ty ®ãng tµu Hång Hµ nhằm hoàn thiện và nâng cao hơn được hiệu quả kinh doanh của công ty. Nội dung đề tài của em ngoài phần mở đầu và kết luận gồm có 4 chương: Phần I: Cơ sở lý luận về hiệu quả sản xuất kinh doanh Phần II: Tổng quan về công ty Hång Hµ Phần III: Phân tích thực trạng hiệu quả kinh doanh của công ty Hång Hµ

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC