Đề tài Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quảhoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu của Công ty Xuất nhập khẩu và Tưvấn - Dịch vụ Đo đạc Bản đồ

Việc chuyển sang nền kinh tế mở vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, cùng với đó là sự phát triển của hàng loạt các loại hình doanh nghiệp mới: doanh nghiệp tư nhân

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC