Đề tài Một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng thắng thầu xây lắp ở công ty Cavico Việt Nam

Trong sự nghiệp đổi mới và phát triển kinh tế theo hướng công nghiệp hoá hiện - đại hoá. Phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa với mục tiêu xây dựng nước ta thành một nước có cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại, cơ cấu kinh tế hợp lý, quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất. Để làm được điều đó thì mỗi ngành, mỗi đơn vị kinh tế … đều đóng một vai trò hết sức quan trọng. Có một mục tiêu rõ ràng, một phương hướng đúng đắn cho nên trong những năm qua nền kinh tế nước ta đã đạt được những thành quả hết sức to lớn. Hoà mình với sự phát triển đó thì ngành xây dựng cũng có những bước tiến đáng kể được đánh dấu bằng những công trình lớn mang tầm cỡ khu vực có ý nghĩa lớn về mặt kinh tế và xã hội như: Cầu treo Mỹ Thuận; Hầm đường bộ đèo Hải Vân; Đường Hồ Chí Minh … Hàng năm ngành xây dựng thu hút hàng triệu lao động tham gia trong các hình tổ chức kinh doanh xây dựng khác nhau thuộc mọi thành phần kinh tế. Vốn đầu tư vào lĩnh vực xây dựng chiếm tỷ trọng lớn trong GDP và đóng góp vào ngân sách một khoản thuế rất lớn. Cùng với đó là cơ chế mở cửa, chế độ kinh tế thông thoáng khuyến khích phát triển mọi thành phần kinh tế của nhà nước thì nhu cầu xây dựng ngày một tăng, một loạt các doanh nghiệp xây dựng ra đời. Chính điều đó đã góp phần tạo lên sự cạnh tranh khốc liệt và gay gắt trong ngành. Đấu thầu là một trong những hình thức được lựa chọn để tuyển chọn những nhà thầu có đủ năng lực đảm nhiệm những yêu cầu của các chủ đầu tư. Do vậy đấu thầu và đấu thầu xây lắp nói riêng là hoạt động có ý nghĩa quan trọng đối với các doanh nghiệp xây dựng. Chính vì thế mà bất cứ một doanh nghiệp nào cũng cần coi trọng, quan tâm tới công tác đấu thầu. Cavico Việt Nam cũng không phải là một ngoại lệ. Là một doanh nghiệp trẻ trong làng xây dựng nhưng công ty đã sớm khẳng định được vị thế, tiếng nói của mình qua hàng loạt các công trình, các hợp đồng kinh tế. Nhưng với mục tiêu của công ty là ổn định và phát triển thì một trong những hoạt động công ty cần quan tâm đó là hoạt động đấu thầu, bởi nó là điều kiện đầu tiên đảm bảo cuộc sống của cán bộ công nhân viên công ty cũng như sự ổn định và phát triển của công ty. Từ thực tiễn đó và quá trình thực tập ở công ty Cavico Việt Nam em đã quyết định đi sâu tìm hiểu đề tài “ Một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng thắng thầu xây lắp ở công ty Cavico Việt Nam”

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC