Đề tài Một số giải pháp phát triển xuất khẩu mặt hàng mới của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế

(Bản scan) Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế và cạnh tranh ngày càng gay gắt trên thị trường thế giới, việc tạo ra các mặt hàng mới có vai trò quan trọng trong việc tăng cường xuất khẩu, mở rộng thị trường và nâng cao hiệu quả sản xuất, xuất khẩu của mỗi quốc gia. Phát triển xuất khẩu mặt hàng mới đồng thời cũng nhằm tận dụng tối đa nguồn lực sẵn có trong nước như nguyên liệu, lao động, công nghệ, chất xám... Trên thị trường thế giới, các mặt hàng xuất khẩu không ngừng được đổi mới. Một mặt hàng mới có thể chứa đựng những nét khác biệt về công nghệ sản xuất, vật liệu, hay giá trị sử dụng nhưng có thể chỉ là sự thay đổi chút ít về tính năng, kiểu dáng nhưng đáp ứng được các nhu cầu đa dạng và luôn thay đổi của người tiêu dùng. Trong thời gian qua, tuy kim ngạch xuất khẩu của nước ta tăng với nhịp độ cao nhưng cơ cấu mặt hàng xuất khẩu ít được đổi mới. Các sản phẩm xuất khẩu truyền thống vẫn chiếm tỉ tọng lớn trong kim ngạch xuất khẩu hàng năm.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC