Đề tài Một số giải pháp tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy Tin học ở trường Tiểu học

Ngày nay, khi mà công nghệ thông tin ngày càng phát triển rộng rãi thì việc ứng dụng chúng vào tất cả các lĩnh vực kinh tế - văn hóa - xã hội đã trở thành một yêu cầu tất yếu. Trong lĩnh vực giáo dục, công nghệ thông tin bước đầu đã được ứng dụng trong công tác quản lý và ở một số nơi đã mạnh dạn đưa tin học vào giảng dạy trong nhà trường. Tuy nhiên, so với yêu cầu thực tiễn hiện nay thì việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục của tỉnh ta nói chung và huyện ta nói riêng còn rất hạn chế. Với khả năng to lớn của công nghệ thông tin hiện nay, nếu chúng ta biết sử dụng đúng mức thì sẽ góp phần nâng cao chất lượng dạy học cũng như đem lại hiệu quả cao trong công tác quản lý giáo dục: Nếu các đơn vị trường học được nối mạng internet thì việc trao đổi thông tin giữa nhà trường với các cơ quan nhà nước, cơ quan quản lý giáo dục, với các lực lượng xã hội và gia đình học sinh được thực hiện một cách dễ dàng, nhanh chóng. Đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên có điều kiện khai thác những thông tin phục vụ trực tiếp cho công việc và giảng dạy. Tin học được phổ cập rộng rãi trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên thì mới có thể đưa phần mềm phục cho quản lý và dạy học vào nhà trường như quản lý cán bộ - công chức; quản lý tiền lương, nâng lương; quản lý học sinh; cập nhật và xử lý dữ liệu phổ cập giáo dục; các phần mềm hỗ trợ cho dạy học Tất cả giáo viên có thể soạn giáo án trên máy vi tính; thiết kế và sử dụng giáo án điện tử nhằm nâng cao hiệu quả dạy học. Theo chúng tôi việc sử dụng phần mềm Power Point và thiết kế giáo án điện tử ở một số trường Tiểu học trong nước (như tiểu học Cát Linh- Hà Nội chẳng hạn) đã góp phần đổi mới phương pháp dạy học tích cực và tăng cường hứng thú học tập cho học sinh. Quyết định số 50/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 30/10/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình môn Tiếng Anh và Tin học ở trường Tiểu học đã xác định mục tiêu cụ thể như sau: Môn Tin học ở trường Tiểu học nhằm giúp học sinh : - Có hiểu biết ban đầu về Tin học và ứng dụng của Tin học trong đời sống và học tập; - Có khả năng sử dụng máy tính điện tử trong việc học những môn học khác, trong hoạt động, trong vui chơi giải trí nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và tạo điều kiện để trẻ em thích ứng với đời sống xã hội hiện đại; - Bước đầu làm quen với cách giải quyết vấn đề có sử dụng công cụ tin học. Chỉ thị số 22/2005/CT-BGD&ĐT của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về nhiệm vụ của toàn ngành trong năm học 2005 – 2006 nêu rõ: Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của nhà trường, nhất là ứng dụng trong giảng dạy, học tập và quản lý giáo dục; đẩy mạnh chương trình dạy ngoại ngữ và tin học trong các cơ sở giáo dục. Trong thời gian qua, cùng với các Bộ, Ban ngành của Trung ương, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh ta đã “tích cực chuyển mình” theo hướng “tin học hóa giáo dục”; một số trường Tiểu học có điều kiện đã mạnh dạn đưa bộ môn Tin học vào giảng dạy và học tập. Tuy nhiên, đây chỉ là giai đoạn đầu nên cũng gặp phải không ít khó khăn, bất cập và số lượng trường tham gia vẫn còn rất hạn chế. Trên địa bàn huyện Đức Linh, tính đến thời điểm cuối năm 2005 hầu hết các trường tiểu học đều không có máy tính. Đơn vị tiểu học Võ Xu 1 chúng tôi là trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia đầu tiên của huyện cũng chỉ trang bị được 1 máy tính cấu hình thấp đủ để soạn thảo và lưu trữ văn bản. Trong khi đó, theo lộ trình phấn đấu đến năm học 2008-2009 trường sẽ đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 (như chúng ta đã biết, một trong những tiêu chí quan trọng của trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 là phải thiết kế và giảng dạy bằng giáo án điện tử). Thực hiện tinh thần chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Thuận và ngành Giáo dục huyện nhà chúng tôi nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của việc ứng dụng Công nghệ thông tin trong công tác đổi mới phương pháp dạy học của đội ngũ giáo viên; giúp học sinh bước đầu tiếp cận với khoa học công nghệ và đời sống hiện đại, là một xu hướng phát triển tất yếu của ngành giáo dục huyện nhà trong năm học tới và những năm tiếp theo. Thiết nghĩ, muốn đưa bộ môn Tin học vào giảng dạy trong nhà trường thì trước hết phải có cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học (máy tính, phòng học.) về đội ngũ giáo viên cần phải được trang bị kiến thức, kỹ năng về Tin học nhằm đáp ứng yêu cầu giảng dạy, phải có chương trình và sách giáo khoa phù hợp. thì mới có thể tổ chức lớp học đạt hiệu quả. Xuất phát từ thực trạng và những nhu cầu trước mắt và lâu dài trên đây, chúng tôi quyết định lựa chọn đề tài “Một số giải pháp tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy tin học trong trường Tiểu học”.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC