Đề tài Một số giải pháp thúc đẩy hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu của Việt Nam

Với một nền khoa học phát triển như vũ bão, ngày nay con người hoàn toàn có khả năng tìm kiếm những nguồn năng lượng khác thay thế xăng dầu như hạt nhân, năng lượng mặt trời . Tuy nhiên , trong một vài thập kỷ tới xăng dầu vẫn đóng vai trò là nguồn năng lượng chính. Cùng với sự phát triển của nền kinh tế là sự gia tằg ở mức cao nhu cầu về nhiên liệu phục vụ cho sản xuất, an ninh quốc phòng và tiêu dùng. Trong đó nhu cầu về xăng dầu và các sản phẩm dầu mỏ tăng nhanh cả về số lượng, chất lượng và chủng loại. Xăng dầu đóng vai trò quan trọng trong công cuộc phát triển kinh tế của đất nước. Chúng ta đang trên con đường công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, do đó nhu cầu sử dụng xăng dầu là không thể thiếu được, đặc biệt là đối với các ngành như giao thông vận tải , điện lực xây dựng, công nghiệp . Mặt khác, nền kinh tế việt nam trong những năm gần đây phát triển nhanh và ổn định. Đời sống kinh tế vật chất của nhân dân được cải thiện rõ rệt, nhu cầu về phương tiện giao thông ngày một tăng nhanh. Do vậy nhu cầu về xăng dầu là rất lớn, khoảng từ 8-9 triệu tấn/năm. Cho đến nay, Việt nam chưa có nhà máy hoá dầu nên các sản phẩm về dầu mỏ phục vụ nhu cầu trong nước chủ yếu phải nhập khẩu. Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài được chia thành ba chương với nội dung như sau: Chương I: Thị trường dầu mỏ thế giới và Việt nam. Chương II: Hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu của Việt Nam trong những năm gần đây. Chương III: Một số giải pháp thúc đẩy hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu của Việt Nam:

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC