Đề tài Một số giải pháp trong việc hình thành nhân sách cho học sinh trung học cơ sở

Đảng ta, dân tộc ta coi trọng sự nghiệp giáo dục - đào tạo là sự nghiệp cách mạng cực kỳ quan trọng, Nghị quyết TW II khoá VIII đã khẳng định: "Giáo dục là quốc sách hàng đầu", về ngành giáo dục làm nhiệm vụ hết sự vẻ vang. Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài cho đất nước. Những lớp người có đức, có tài, có sức khoẻ để góp phần xây dựng nước nhà như lời Bác dạy trong thư gửi học sinh nhân ngày khai trường năm 1945: "Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có được sánh vai với các cường quốc năm châu hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các cháu.". Vì vậy giáo dục - đào tạo là một trong những nhân tố quyết định thắng lợi của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Giáo dục phổ thông, trong đó giáo dục ở bậc THCS có một vị trí hết sức quan trọng, bởi vì hết bậc tiểu học học sinh bước sáng một giai đoạn mới, có nhiều thay đổi về môi trường: Thầy, cô mới và được nhiều thầy, cô dạy trong một buổi học. Phương pháp dạy cũng khác hơn so với bậc tiểu học. Tâm lý của các em cũng có sự thay đổi, các em đang tập làm người lớn, muốn bắt chước người lớn. Chính vì vậy giáo viên phải nắm được tâm lý học sinh và có phương pháp giáo dục phù hợp để vừa truyền thụ kiến thức cho các em, vừa có tác dụng giáo dục hình thành nhân sách cho các em qua mỗi bài học, mỗi tiết dạy. Nghị quyết TWII khoá VIII đã nêu "giáo viên là nhân tốt quyết định chất lượng của giáo dục và được xã hội tôn vinh". Sản phẩm của giáo dục là con người có đủ trình độ và năng lực để trinh phục và cải tạo thiên nhiên, bắt thiên nhiên phải phục vụ con người và cải tạo xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Năng lực của người thầy có vai trò quan trọng trong quá trình dạy học. năng lực con người trong lĩnh vực giáo dục quyết định giá trị nhân sách của lớp người được giáo dục. Người thầy quyết định chất lượng và hiệu quả của quá trình giáo dục, lao động sáng tạo của nghề dạy học là yếu tố quan trọng nhất trong sự cấu thành chất lượng của tay nghề thầy giáo, cô giáo. Đảng và Nhà nước ta rất quan tâm đến sự nghiệp giáo dục - đào tạo. Mỗi giáo viên đều phải xác định được vai trò và nhiệm vụ của mình. Nâng cao ý thức trách nhiệm, không ngừng tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao năng lực, để góp phần mình vào sự nghiệp giáo dục - đào tạo, để đào tạo ra những lớp người có đủ đức, đủ tài, có sức khoẻ để nối gót những lớp người đi trước xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc. Vì vậy cần phải xây dựng đội ngũ giáo viên nói chung và giáo viên bậc THCS nói riêng, trước hết là những người có đạo đức, trình độ và năng lực. Đó là nhiệm vụ hết sức quan trọng của ngành giáo dục - đào tạo. Các cấp, các ngành đặc biệt là ngành giáo dục đã có những chủ trương, bện pháp để nâng cao trình độ, năng lực của giáo viên bằng nhiều hình thức như việc mở các lớp tại chức để nâng cao trình độ, tổ chức các lớp bồi dưỡng chính trị, bồi dưỡng về phương pháp dạy học. vào dịp hè để nâng cao nhận thức chính trị, xã hội, nâng cao tay nghề cho giáo viên, đáp ứng được nhu cầu của công tác giáo dục, đào tạo ra được những lớp người đáp ứng được với thời kỳ đổi mới hiện nay, công cuộc công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước. Là một cán bộ quản lý trường học, việc giáo dục học sinh phát triển toàn diện tôi thường xuyên quan tâm. Với vốn kiến thức đã được học trong trường sư phạm, về tâm lý lứa tuổi ở bậc THCS và nhiều năm được trực tiếp giảng dạy đối tượng học sinh này. Chính vì vậy tôi đặc biệt chú ý nghiên cứu việc hình thành và phát triển nhân sách học sinh ở bậc THCS.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC