Đề tài Một số hình thức khóa phân mềm

1. Khóa phần mềm bằng cách lấy thông số của phần cứng của bạn. Trong lần chạy đầu tiên, bạn lấy được các thông số mang tính chất riêng tư của máy tính đã được cài đặt (serial đĩa cứng, ID Windows ). Sau đó ta tiến hành mã hóa những gì mình lấy được (giải thuật càng hay càng khó bẻ khóa ) và luu chúng lại dưới dạng một chuỗi ký tự (càng dài canfg tốt). Người dùng sẽ gởi file đó cho bạn .Bạn dùng chương trình giải mã của mình để tìm số CDKey và gởi chúng lại cho người dùng. 2. Khóa phần mềm bằng cách dùng khóa công cộng (public key). Một chương trình chính chứa phần mã tạo nên khóa công cộng. Bất cứ ai có chương trình trong tay đều có thể biết được khóa này. Mỗi khóa công cộng có một khóa bí mật (private key) tương ứng. Trong chương trình có đoạn mã kiểm tra xem khóa private bạn đưa vào có đúng là khóa tương ứng với public key cuả bạn không, nếu đúng thì chương trình mới hoạt động được. Tác giả chương trình có đoạn mã tạo nên khóa private tương ứng với khóa public mà bạn cung cấp và bạn chỉ có được khóa này sau khi đã trả tiền bản quyền.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC