Đề tài Một số hoạt động nhằm nâng cao chất lượng tiết Sinh hoạt chào cờ

Tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh là tổ chức của thiếu nhi Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng cộng sản Việt Nam sáng lập, đoàn TNCS Hồ Chí Minh phụ trách. Nội dung này đã khẳng định thiếu nhi Việt Nam có một tổ chức đại diện cho mình và của mình, có tính quần chúng và tính cách mạng, đi theo con đường của Bác Hồ kính yêu và sự nghiệp đấu tranh xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của dân tộc. Đội được khẳng định là lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường, thể hiện sự lớn mạnh của đội trong quá trình hoạt động, tạo cho đội viên được giáo dục và tự giáo dục thông qua các hoạt động tập thể do Đội tổ chức. Phương thức và biện pháp giáo dục của Đội mang bản sắc riêng thể hiện là một lực lượng giáo dục của một tổ chức trẻ em, kết hợp với sự hướng dẫn của anh chị phụ trách. Đội góp phần trực tiếp vào việc giúp đội viên trở thành con ngoan trò giỏi, đội viên tốt, người công dân tốt người đoàn viên TNCS nghĩa là lớp người kế tục sự nghiệp cách mạng của Đảng của Bác Hồ và dân tộc ta. Trong công cuộc xã hội hoá ngày nay, đất nước ta đang trên đà phát triển sâu rộng về mọi mặt kinh tế, văn hoá, xã hội, giáo dục, . Mà phát triển con người đang là vấn đề trọng tâm của mỗi quốc gia. Hầu hết các nước trên thế giới đều giương cao khẩu hiệu “ Giáo dục là quốc sách hàng đầu và dành nhiều tâm sức để xây dựng và thực hiện các chương trình cải cách giáo dục”. Thật vậy nền giáo dục ở nước ta cũng đang dần được cải tiến để nhằm đáp ứng được những đòi hỏi của tương lai. Dưới nhiều hình thức: thay sách, đổi mới phương pháp dạy và học “Lấy học sinh làm trung tâm”,“Phát huy trí lực học sinh” đã được đội ngũ thầy cô giáo thực hiện nghiêm túc và thấy được hiệu quả trong phương pháp đổi mới, Song song việc thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Thực hiện cuộc vận động 2 không 4 tiêu chuẩn trong giáo dục “Chống tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục; Chống vi phạm đạo đức nhà giáo và việc học sinh không đủ chuẩn lên lớp.” Thực hiện tốt việc xây dựng “ Trường học thân thiện, học sinh tích cực”, Tuy vậy vẫn còn một số bộ môn vẫn còn nặng về kiến thức, chưa đi sâu vào thực hành, chưa sử dụng tốt giáo cụ trực quan, đồ dùng dạy học chưa đáp ứng yêu cầu giảng dạy Từ đó rất khó khăn cho việc dạy của giáo viên và lĩnh hội kiến thức của học sinh. Tiết sinh hoạt chào cờ cũng là một trong những tiết luôn gắn liền và hỗ trợ giáo dục các em rèn luyện đạo đức, tích cực trong học tập. Và thực tế hiện nay tiết sinh hoạt chào cờ đầu tuần ở mỗi trường thực hiện mỗi khác, đôi lúc lãng phí thời gian, không phát huy tác dụng giáo dục cho học sinh, gây sự nhàm chán trong học sinh. Vì vậy với tình hình đổi mới phương pháp giáo dục hiện nay chúng ta phải làm thế nào và bằng cách nào để có một tiết chào cờ đầu tuần hiệu quả, giữ được tính chất thiêng liêng của một buổi chào cờ, gây sự chú ý, thích thú của học sinh, giáo dục học sinh lòng yêu Tổ quốc, yêu dân tộc, chuyển tải tốt định hướng học tập và rèn luyện cho học sinh trong một tuần, đồng thời bên cạnh đó giúp các em nâng cao kiến thức, tầm hiểu biết mà thực tế các tiết học trên lớp các em chưa có điều kiện tiếp cận hoặc chưa có điều kiện để ôn lại. Triển khai và thực hiện tốt kế hoạch trong tuần trong tháng. Từ ý tưởng đó, trong năm học qua, được sự cho phép của nhà trường tôi đã xây dựng và thực hiện chương trình hoạt động cho tiết “Sinh hoạt dưới cờ” của cả năm học. Và nhận thấy rằng học sinh đón nhận một cách tự nhiên, sôi động, thích thú khi tham gia vào những hoạt động đó, góp phần to lớn vào việc nâng cao kiến thức hiểu biết và sự thư giãn thoải mái cho các em, góp phần giáo dục các em, giúp các em nâng cao hiểu biết kiến thức tự nhiên, xã hội, lịch sử, địa lý trong tiết sinh hoạt chào cờ. Đó là vấn đề tôi quan tâm và là lý do tôi chọn đề tài “Một số hoạt động nhằm nâng cao chất lượng tiết Sinh hoạt chào cờ”.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC