Đề tài Một số kiến nghị đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách phân phối của công ty may 10

Phân phối hàng hoá trong nền kinh tế thị trường đã trở thành một vấn đề hết sức quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp, nhằm tiêu thụ sản phẩm cho doanh nghiệp sản xuất ra một cách nhanh chóng nhất: đúng thời gian, địa điểm, đối tượng tiêu thụ Công ty May 10 (Garco 10) cũng như các doanh nghiệp may mặc của Việt Nam khác đang đứng trước những cơ hội và thách thức trên thị trường. Có thể khẳng định rằng cơ hội là rất lớn bởi lẽ nhu cầu về hàng may mặc gắn liền với đời sống hàng ngày của con người. Bên cạnh đó thy nhập của người tiêu dùng ngày càng tăng. Vì vậy thị trường có sự tăng trưởng cả về số lượng cũng như giá trị. Ngược lại, khó khăn thách thức cũng không nhỏ đối với các doanh nghiệp may mặc, bởi vì cạnh tranh diễn ra trong ngành là rất lớn. Người tiêu dùng trở nên ngày càng khó tính hơn, họ đòi hỏi rất nhiều nhưng lợi ích từ việc mua sắm và sử dụng sản phẩm. Đứng trước những cơ hội và thách thức như vậy các doanh nghiệp may Việt Nam trong đó có May 10 đang nỗ lực thực hiện các hoạt động marketing để thoả mãn tối đa nhu cầu của người tiêu dùng đồng thời tối đa hoá được lợi ích của Công ty. Đề tài này nhằm mục đích nghiên cứu những vấn đề về phân phối trong hoạt động marketing của Công ty. Bố cục của đề tài này gồm 3 phần: Phần I: Những cơ sở lý luận và chính sách phân phối trong hoạt động marketing của Công ty. Phần II: Tìm hiểu về thực trạng chính sách phân phối của Công ty trong hoạt động Marketing của Công ty may 10 Phần III: Một số kiến nghị đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách phân phối của Công ty.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC