Đề tài Một số ý kiến về cách tổ chức giờ dạy nói cho học sinh lớp 8

Như chúng đã biết, mục đích của việc học ngoại ngữ là để giao tiếp. “ Ưu tiên phát triển khẩu ngữ ( nghe, nói ) trên cơ sở bút ngữ ( đọc, viết ). Vì thế kỹ năng nghe, nói là tiêu chí quan trọng hàng đầu của dạy và học tiếng Anh. Đáp ứng yêu cầu đó chương trình sách giáo khoa cũng được soạn thảo theo quan điểm này. Mặc dù nội dung sách giáo khoa mới khó và ngữ liệu nhiều nhưng cũng là điều kiện thuận lợi cho giáo viên và học sinh nâng cao kỹ năng nghe nói của mình, giúp học sinh tự tin hơn trong giao tiếp.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC