Đề tài Một số vấn đề pháp lý về phân cấp quản lý Ngân sách Nhà nước ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

*Mỗi chủ thể trong nền kinh tế, từ cá nhân đơn lẻ đến các tổ chức, cơ quan nhà nước đều có các khoản chi tiêu, các nguồn thu nhất định. Hay nói cách khác, các chủ thể này đều có “túi tiền” của riêng mình để đáp ứng các nhu cầu chi tiêu. Nhà nước cũng không phải là một ngoại lệ, cũng có quĩ để đáp ứng nhu cầu chi tiêu nhằm thực hiện các chức năng nhất định. Các chức năng, nhiệm vụ của nhà nước ngày càng được mở rộng, trách nhiệm cũng nặng nề gắn với việc đảm bảo quyền công dân, vì vậy các nguồn thu là rất cần thiết. Adam Smith cho rằng, Chính phủ nên có trách nhiệm trong việc xây dựng và bảo vệ những công việc chung và thể chế công nào đó, điều này không vì lợi ích của bất cứ cá nhân hay của nhóm cá nhân nào(1). Việc thiết lập một NSNN - những khoản thu, chi của Nhà nước trong giai đoạn nhất định (thường là một năm) là điều thiết yếu, không thể thiếu đối với mỗi Nhà nước trên thế giới(

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC