Đề tài Một số vấn đề về marketing dịch vụ ĐTDĐ nội vùng cityphone trong giai đoạn 2007-2010

1/ TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Trải qua thời gian hơn 4 năm hoạt động, dịch vụ ĐTDĐ nội vùng Cityphone của BĐHN đã có trên 80.000 thuê bao, đem lại doanh thu trên 45 tỷ đồng mỗi năm, góp phần đa dạng hoá các dịch vụ Viễn thông, đáp ứng nhu cầu thông tin của khách hàng trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Tuy nhiên, quá trình kinh doanh dịch vụ, đặc biệt là từ năm 2005 đến nay, đang gặp phải nhiều khó khăn như: tốc độ PTTB chậm, số thuê bao huỷ nhiều, thương hiệu, doanh thu, lợi nhuận của dịch vụ bị giảm sút, v.v Bên cạnh sự cạnh tranh mạnh của các mạng di động trên thị trường, tình trạng trên còn có nguyên nhân là hiệu quả một số hoạt động Marketing chưa cao, dẫn đến chưa phát huy hết tiềm năng của dịch vụ. Trong thời gian tới, đặc biệt là giai đoạn từ nay đến năm 2010, sự cạnh tranh trên thị trường dịch vụ ĐTDĐ sẽ ngày càng khốc liệt. Vì vậy, để duy trì sự tồn tại và phát triển của Cityphone, việc nâng cao hiệu quả công tác Marketing đối với dịch vụ này là rất cần thiết và mang tính cấp bách. Xuất phát từ tình hình thực tế trên trên, với mong muốn được tham gia, đóng góp vào sự phát triển của dịch vụ Cityphone, nhóm nghiên cứu đã chọn nội dung “Một số vấn đề về Marketing dịch vụ ĐTDĐ nội vùng Cityphone trong giai đoạn 2007-2010” làm đề tài nghiên cứu. 2/ MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU - Hệ thống hoá lý luận cơ bản về Marketing trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ ĐTDĐ. - Đánh giá thực trạng công tác Marketing đối với dịch vụ Cityphone thời gian qua. - Phân tích tình hình thị trường, nhu cầu, đặc điểm khách hàng của dịch vụ Cityphone. - Xác định các vấn đề chính đang đặt ra cho công tác Marketing dịch vụ Cityphone. - Xác định thị trường mục tiêu và định vị dịch vụ Cityphone. - Đề xuất một số giải pháp Marketing đối với dịch vụ Cityphone trong giai đoạn từ năm 2007-2010. 3/ ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU - Đối tượng nghiên cứu: Hoạt động Marketing đối với dịch vụ Cityphone của BĐHN. - Phạm vi nghiên cứu: Các hoạt động Marketing đối với dịch vụ Cityphone trong thời gian từ năm 2003-2007; giải pháp Marketing cho dịch vụ này trong thời gian từ năm 2007-2010. 4/ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Nhóm nghiên cứu sử dụng các phương pháp nghiên cứu tài liệu, điều tra phỏng vấn, chuyên gia, xử lý thông tin,. 5/ KẾT CẤU CỦA ĐỀ TÀI Ngoài các phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo, phụ lục, đề tài gồm 3 chương: - Chương 1: Tổng quan về Marketing trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ ĐTDĐ. - Chương 2: Thực trạng hoạt động Marketing dịch vụ Cityphone. - Chương 3: Một số giải pháp Marketing cho dịch vụ Cityphone trong giai đoạn 2007-2010.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY