Đề tài Mục đích, tầm quan trọng và ứng dụng của việc thiết kế cơ sở dữ liệu

Ngày nay, hơn lúc nào hết sự thành công của một cơ quan phụ thuộc vào khả năng thu thập kịp thời, đầy đủ và chính xác những dữ liệu cần thiết, xử lí, quản lí va sử dụng chúng một cách có hiệu quả để phân tích tình hình và đề ra những phương hướng hành động cho tương lai. Mà khi lượng thông tin ngày càng gia tăng nên khối lượng thu thập được cần được lưu trữ, nhưng do không gian lưu trữ có hạn. Nghịch lí này đã làm nảy sinh ra nhu cầu phải xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL) phù hợp. Để có thể quản lí tối ưu kho dữ liệu thì những người sử dụng phải có các công cụ làm đơn giản hoá nhiệm vụ quản lí dữ liệu(DL). Yêu cầu đặt ra cho những người thiết kế là nghiên cứu những tính chất cơ bản để xây dựng cấu trúc CSDL tối ưu nhất. Mà vấn đề phụ thuộc hàm, phụ thuộc đa trị là nguyên nhân cho các vấn đề nảy sinh không đáng có trong thiết kế CSDL nên nghiên cứu về phụ thuộc hàm và phụ thuộc đa trị trong xây dựng CSDL để xây dựng tập các sơ đồ quan hệ cho phép người dùng lưu trữ các thông tin một cách không dư thừa đồng thời cho phép tìm kiếm thông tin một cách dễ dàng. Mục đích nghiên cứu của đề tài trước hết trang bị thêm kiến thức phục vụ cho thiết kế CSDL đồng thời kiến thức học hỏi được sẽ trở thành một công cụ để sinh viên và những lập trình viên sử dụng cho công việc thiết kế của mình có cái nhìn đúng đắn và mang lại hiệu quả tốt nhất trong xây dựng CSDL. Đối tượng nghiên cứu trong đề tài của em là phụ thuộc hàm, phụ thuộc đa trị và ứng dụng trong xây dựng CSDL. Và khi thiết kế một CSDL quan hệ phải nghiên cứu các tính chất cơ bản cũng như các thuật toán để có thể nhận được những tập sơ đồ phù hợp, tốt nhất cho công việc. Đề tài được chia làm ba phần lớn: Phần thứ nhất là cái nhìn tổng quan về CSDL quan hệ là phạm vi nghiên cứu của đề tài. Phần thứ hai: trình bày nội dung chính của đề tài , trong phần này giúp cho người sử dụng hiểu rõ mục đích và tầm quan trọng của việc thiết kế CSDL và ứng dụng trong thực tế. Phần cuối cùng là kết luận, qua đề tài để làm tối ưu quá trình xây dựng CSDL và trang bị cho người sử dụng thêm kiến thức cần thiết phục vụ cho ứng dụng ,và tìm hiểu để có những lựa chọn phù hợp nhất cho công việc của mình với mô hình quan hệ nào là tốt nhất.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC