Đề tài Nâng cao chất lượng cà phê xuất khẩu của Việt Nam

Việt Nam được biết đến là quốc gia có sản lượng cà phê xuất khẩu lớn thứ hai trên thế giới (chỉ sau Braxin), thế nhưng, trên thực tế, lượng cà phê xuất khẩu đã qua chế biến của Việt Nam chỉ dừng lại ở con số khiêm tốn 10.000 tấn (khoảng 5% tổng sản lượng) - chẳng “thấm tháp” so với 1 triệu tấn cà phê mà người dân sản xuất ra mỗi năm. Trong khi đó, tiêu dùng nội địa lại rất thấp: chưa được 0,5kg/người/năm. Điều này có nghĩa là hàng năm, cà phê Việt Nam gần như phụ thuộc vào thị trường xuất khẩu, và lại là xuất khẩu thô. Điều này đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến thương hiệu cà phê xuất khẩu Việt Nam trên trường thế giới. Trong thời buổi hội nhập kinh tế, việc nâng cao chất lượng các mặt hàng xuất khẩu, đặc biệt là xuất khẩu nông sản nói chung, và xuất khẩu cà phê nói riêng, đã thực sự trở thành một vấn đề quan trọng đối với nền kinh tế quốc gia.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC