Đề tài Nâng cao chất lượng hoạt động môi giới tại công ty cổ phần chứng khoán Hoàng Gia

1.1.1 Lý do chọn đề tài: Công ty chứng khoán là một định chế tài chính trung gian chuyên kinh doanh chứng khoán , là đơn vị có tư cách pháp nhận, có vốn riêng và hạch toán độc lập. Với tư cách là một thực thể hoạt động trên thị trường chứng khoán (TTCK), công ty chứng khoán có thể thực hiện một hoặc nhiều trong số các nghiệp vụ: môi giới, tự doanh, tư vấn, quản lý danh mục đầu tư , bảo lãnh phát hành. Trong đó hoạt động môi giới là hoạt động cơ bản và quan trọng nhất của công ty chứng khoán, đây là nghiệp vụ mang lại lợi nhuận chính cho các công ty. Trong những năm vừa qua, các công ty chứng khoán ( trong đó có CTCPCK Hoàng Gia) đã cố gắng rất nhiều để nâng cao chất lượng hoạt động môi giới của công ty. Để thu hút người đầu tư, các công ty chứng khoán đã đầu tư khá tốt cơ sở vật chất cho hoạt động môi giới như xây dựng hệ thống sàn giao dịch rộng rãi với đầy đủ các thiết bị công bố thông tin như bảng giao dịch điện tử, bảng công bố thông tin, xây dựng website để giúp người đầu tư tiếp cận thông tin mọi lúc mọi nơi. Ngoài ra, các công ty chứng khoán đã thực hiện một số chính sách nhằm thu hút người đầu tư đến với công ty, như cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư miễn phí, đa dạng các hình thức nhận lệnh giao dịch (qua điện thoại, fax .), áp dụng chính sách thu phí linh hoạt theo hướng khuyến khích giao dịch (giảm phí môi giới cho khách hàng có giá trị giao dịch lớn theo từng lệnh hoặc theo cộng dồn định kỳ theo khoảng thời gian ), kết hợp với các ngân hàng thương mại cung cấp thêm một số dịch vụ phụ trợ cho khách hàng (cầm cố chứng khoán, ứng trước tiền bán chứng khoán). Nhờ đó, số lượng người đầu tư đến mở tài khoản giao dịch tại các công ty chứng khoán và giá trị giao dịch chứng khoán trong thời gian qua đã không ngừng tăng lên. Tuy nhiên, hoạt động môi giới của các công ty còn rất nhiều hạn chế và điều đó làm ảnh hưởng đến sự phát triển của thị trường: Chúng ta có thể thấy rằng nâng cao chất lượng nghiệp vụ môi giới là một vấn đề hết sức cấp thiết đối với các công ty CK hiện nay. Nâng cao chất lượng nghiệp vụ môi giới sẽ giúp công ty CK Hoàng Gia tạo nên bước đột phá trong thị trường CK. Nâng cao chất lượng nghiệp vụ môi giới của các công ty chứng khoán cũng góp phần tạo nên một thị trường chứng khoán hiệu quả hơn. Sau quá trình tiếp thu kiến thức tại trường Đại học Kinh tế TP.HCM, và một thời gian thực tập chuyên ngành tại Phòng Môi giới Công ty cổ phần chứng khoán Hoàng Gia (CTCPCK Hoàng Gia), em đã có cơ hội tìm hiểu thực tiễn công việc, tổng quan về các phòng ban của CTCPCK Hoàng Gia nói chung và cụ thể về hoạt động của phòng môi giới của Công ty nói riêng. Sau hai năm đi vào hoạt động, hoạt động môi giới của CTCPCK Hoàng Gia đã dần khẳng định được vai trò của mình đối với hoạt động của toàn công ty và đã đạt được một số thành công nhất định. Cùng với sự phát triển ngày càng cao của thị trường chứng khoán và nhận thức của nhà đầu tư cũng dần được nâng cao thì việc nâng cao chất lượng của CTCK nói chung và hoạt động môi giới nói riêng là vô cùng quan trọng. Do đó em chọn nghiên cứu đề tài: “Nâng cao chất lượng hoạt động môi giới tại CTCPCK Hoàng Gia” 1.1.2 Mục tiêu đề tài: Đề tài tập trung nghiên cứu các vấn đề cơ bản sau: Tìm hiểu, đánh giá thực trạng chất lượng hoạt động môi giới tại CTCPCK Hoàng Gia Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động môi giới của Công ty. 1.1.3 Phạm vi đề tài: Phạm vi của đề tài là phòng môi giới của công ty chứng khoán Hoàng Gia. 1.1.4 Các lý thuyết liên quan: Cơ sở lý thuyết: Những định nghĩa về thị trường và công ty CK ( quyết định 27), những quy định, điều kiện thành lập công ty CK( thông tư 14), những quy định, điều kiện cho hoạt động môi giới ( quyết định 27) 1.1.5 Phương pháp thực hiện đề tài: 1.1.6 Nguồn thu thập thông tin: Thông tin thứ cấp: Quy trình nghiệp vụ môi giới của công ty chứng khoán Hoàng Gia. Chính sách, quy định của sở giao dịch chứng khoán đối với các công ty chứng khoán. Luật của nhà nước về hoạt động môi giới. 1.1.7 Phương pháp thu thập thông tin: Người viết sử dụng các phương pháp sau: Phương pháp quan sát thực tế: Người viết sẽ quan sát những yếu tố cấu thành nên phòng giao dịch và hoạt động môi giới như:  Nhân viên môi giới trong công ty: phong cách làm việc, thời gian thực hiện, thái đô khi giao tiếp với khách hàng Phương pháp thu thập tại bàn:Nguồn thông tin thứ cấp được thu thập từ các chính sách quy định của ủy ban chứng khoán Nhà nước. Ngoài ra thông tin còn được thu thập từ dữ liệu nội bộ công ty CP Chứng khoán Hoàng Gia bao gồm các báo cáo hàng tháng về số tài khoản mới, số tài khoản tăng lên, doanh thu từ hoạt động môi giới

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC