Đề tài Nâng cao hiệu quả sử dụng đồ dùng dạy học lớp 1, 2, 3

Theo quan điểm triết học duy vật biện chứng:"Từ trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng, từ tư duy trừu tượng đến thực tiễn đó là con đường biện chứng của nhận thức chân lý, nhận thức hiện thực khách quan", quan điểm này càng có giá trị với học sinh tiểu học. Hơn nữa theo quan điểm dạy học hiện đại: Quá trình dạy học không chỉ nhằm mục tiêu duy nhất là giúp học sinh nhận thức một số kiến thức kỹ năng cụ thể mà bằng cách dạy nào đó các em phát huy tính tích cực chủ động, phát triển năng lực sáng tạo. Theo đó vai trò của giáo viên là người tổ chức, hướng dẫn, truyền đạt thông tin kiến thức, còn học sinh có vai trò chủ động sáng tạo trong việc tiếp thu tri thức. Để làm tốt được điều này thì sự hỗ trợ của đồ dùng dạy học là không thể thiếu được. Trong thời đại ngày nay, khoa học kỹ thuật phát triển với tốc độ nhanh, thông tin khoa học ngày càng nhiều song thời gian dành cho mỗi tiết học trong trường phổ thông không thay đổi. Để theo kịp sự phát triển của xã hội và cung cấp cho học sinh những kiến thức mới nhất, đầy đủ nhất trong một thời gian có hạn, việc đổi mới phương pháp dạy học luôn là vấn đề bức xúc được nhiều người quan tâm. Thực tế cho thấy việc dạy học nói chung và dạy học ở tiểu học nói riêng đã có sự đổi mới nhiều về phương pháp. Những phương pháp dạy học kích thích sự tìm tòi, đòi hỏi sự tư duy của học sinh được đặc biệt chú ý. Song để cho giờ học thực sự đổi mới, việc sử dụng thiết bị đồ dùng dạy học là hết sức cần thiết. Thiết bị đồ dùng dạy học là những phương tiện vật chất giúp cho giáo viên và học sinh tổ chức hợp lý có hiệu quả, quá trình giáo dục, giáo dưỡng đối với các môn học trong nhà trường nhằm thực hiện chương trình dạy học. Trong quá trình đổi mới phương pháp dạy học, thiết bị đồ dùng dạy học là một trong những điều kiện cơ bản không thể thiếu để giáo viên, học sinh thực hiện mục tiêu dạy học. Hơn nữa thiết bị đồ dùng dạy học tạo điều kiện trực tiếp cho học sinh huy động mọi năng lực hoạt động nhận thức, tiếp cận thực tiễn, nâng cao khả năng tự học, rèn luyện kỹ năng học tập và thực hành. Thiết bị đồ dùng dạy học là vật chất hữu hình tưởng như là vô tri vô giác nhưng dưới sự điều khiển của người giáo viên, thiết bị đồ dùng dạy học thể hiện khả năng sư phạm của nó: Làm tăng tốc độ truyền thông tin, tạo ra sự lôi cuốn, hấp dẫn, làm cho giờ học sinh động, hiệu quả hơn . Nếu việc "dạy chay, dạy suông" làm cho người học thụ động không phát huy đựơc tính tích cực, chủ động sáng tạo thì sự hỗ trợ đắc lực của thiết bị sẽ là cầu nối giữa người dạy và người học, làm cho hai nhân tố này gắn kết với nhau trong việc thực hiện mục tiêu đào tạo, nội dung đào tạo, phương pháp đào tạo và làm cho chất lượng giảng dạy và học tập được nâng cao. Cũng chính vì sử dụng đồ dùng dạy học chủ yếu trong phương pháp dạy học trực quan nên phương pháp trực quan được coi là phương pháp dạy học tích cực. Trong những năm gần đây cũng như các bậc học, ngành học khác, bậc tiểu học quan tâm nhiều đến đổi mới phương pháp dạy học. Từ năm học 2002 - 2003 việc đổi mới phương pháp dạy học ở tiểu học được đổi mới đồng bộ về chương trình sách giáo khoa, thiết bị đồ dùng dạy học và đánh giá kết quả học tập của học sinh. Điều này đã khẳng định những ưu việt rõ rệt trong quá trình thay sách giáo khoa. Đối với học sinh tiểu học, thiết bị dạy học lại càng đặc biệt quan trọng vì nó giúp các em quan sát sự vật, hiện tượng một cách trực quan, giúp học sinh nhận thức sâu hơn nội dung bài học, hình thành tốt kỹ năng kỹ xảo. Đặc biệt đối với học sinh lớp 1,2,3. Ở độ tuổi này tâm lí lứa tuổi còn nhỏ ( giai đoạn đầu cấp tiểu học ). Hành vi, kỹ năng, kỹ xảo chủ yếu dựa trên trực quan thông qua các cảm nhận trực giác. Do vậy trong quá trình hình thành kiến thức, kỹ năng cho học sinh lớp 1,2,3 cần sử dụng nhiều đồ dùng dạy học. Việc sử dụng đồ dùng dạy học có hiệu quả sẽ góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy hết sức rõ rệt. Vậy thiết bị dạy học là phương tiện, là điều kiện vật chất để đổi mới phương pháp dạy học ở tiểu học nói chung và lớp 1,2,3 nói riêng. Mặt khác trong những năm học gần đây, trong nhiệm vụ năm học Bộ GD-ĐT đều đưa việc ứng dụng công nghệ thông tin là nhiệm vụ trọng tâm. Vậy để hoàn thành nhiệm vụ này thì nhiệm vụ đặt ra cho công tác sử dụng thiết bị đồ dùng dạy học mang tính cấp bách khách quan.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC