Đề tài Năng lực nghề nghiệp nhà giáo trong quản lý chất lượng giáo dục phổ thông

Trước những vấn đề liên quan sâu rộng đến mọi mặt của đời sống xã hội như giáo dục và chất lượng giáo dục thì rất khó có thể theo đuổi một sự thống nhất tuyết đối mà phải chấp nhận trạng thái có được nhận thức giống nhau ở mức độ thích hợp trên những vấn đề cơ bản. Trong cuộc sống có rất nhiều điều ai cũng hiểu nhưng nếu cố mà định nghĩa và hiểu cho chính xác thì lai càng làm cho vấn đề mù mờ hơn. Chẳng hạn, 1 cái cây, 1 hạt lúa, 1 cái bút thì ai cũng hiểu, nhưng 1 là gì thì rất ít người hiểu được ( mà cũng không cần thiết ai cũng phải hiểu). Cũng gần tương tự, em A học giỏi hơn em B, Thầy C dạy giỏi hơn thầy D, chất lượng lớp E tốt hơn lớp F thì có vẻ dễ thống nhất, ít ra là ở những biểu hiện cơ bản. Tôi nghĩ rằng những nhà quản lý, những ai làm giáo dục và có quan tâm đến giáo dục theo cùng định hướng mục tiêu mà thể chế đề ra thì đều có cách hiểu về chất lượng giáo dục và các cách hiểu đó nói chung là gần giống nhau trên những vấn đề cơ bản dù họ tiếp cận theo hướng nào ( tiếp cận theo kiểu tiên nghiệm, tiếp cận dựa trên giá trị, tiếp cận theo yêu cầu sử dụng, tiếp cận theo hướng cung ứng ) Thứ hai, Làm quản lý giáo dục có lẽ trước hết cần thống nhất rằng nâng cao chất lượng giáo dục là một quá trình, phải hoàn thiện từng bước. Những phương án hành động, mỗi sự thay đổi trong giáo dục phải được thực tiễn kiểm chứng, làm cho phong phú và phát triẻn, không có trường hợp ngoại lệ. Việt nam sau 20 năm đổi mới, bên cạnh những thành tưu to lơn về kinh tế, giáo dục cũng đã có những bước phát triển khá ân tượng mặc dầu tỷ lệ đầu tư cho GD từ GDP còn khá thấp so với các nước trong khu vực (đầu tư từ GDP cho GD của Việt nam là 2,3%, Malaixia là 7,9%, Thái lan là 5,0%, hàn quốc là 3,6%, trong khi đó GDP của Viết nam và các nước kể trên còn có khoảng cách khá xa (1). Những bất cập của giáo dục như trong Báo cáo của Chính phủ không phải là sự bất cập của các nguyên tắc, nguyên lý phát triển mà là sự bất cập giữa mong muốn với thực tiễn và việc lựa chọn của một số phương án cụ thể. Ỏ nước ta và cũng như nhiều nước khác đang có những phương án thí điểm, có phải điều chỉnh chỗ này chỗ khác thì cũng nên xem là việc bình thường. Thứ ba, con đường tiến bộ của tri thức và của giáo dục hình như cần được suy xét ít nhất từ hai cực đối ngẫu hướng lại với nhau : vĩ mô và vi mô. Trong giáo dục đó là chiến lược và Năng lực nhà giáo, hai yếu tố đó hướng vào nhau, định hướng ràng buộc nhau làm nẩy sinh và góp phần hình thành và quyết định hiệu quả các phương án hành động nâng cao chất lượng giáo dục. - Để nhận thức về vật chất và sự vận động, từ rất xưa con người đã quan tâm đến nghiên cứu vũ trụ và thành phần của vật chất. Những thành tựu vỹ đại làm thay đổi tư duy, nhận thức và cả đời sống XH trong thế kỷ 20 là Thuyết tương đối và Cơ học lượng tử quan tâm đến cấu trúc cực vĩ của vũ trụ và và trạng thái vi mô của vật chất. Hai lĩnh vực có vẻ đối ngẫu đó có khi không hoàn toàn tương thích nhưng bổ sung cho nhau và quyết định sự phát triển của Vật lý hiện đại. - Darwin nghiên cứu về sự tiến hoá của muôn loài, Morgan nghiên cứu về cấu trúc gen, hai lĩnh vực vĩ mô và vi mô đó quyết định sự phát triển của Sinh học và các khoa học sự sống. Chủ tịch Hồ Chí Minh bên cạnh các hoạt động , nghiên cứu đề ra đường lối sách lược giả phong danh tộc, xây dựng quốc gia Người còn đặc biệt chú ý đến các hành vi văn hoá, ứng xử cá nhân và xây dựng quan hệ cộng đồng. Cái chung làm nên Anh hùng giải

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC