Đề tài Nêu những sai sót của người tư vấn pháp luật khi tiếp xúc khách hàng và giải pháp khắc phục. Minh họa bằng các tình huống thực tiễn

Hiện nay nước ta là một thành viên trong Cộng đồng kinh tế ASEAN và TPP cho nên nghề tư vấn pháp luật là nghề có thể coi là phát triển. Ngoài kiến thức về pháp luật người tư vấn pháp luật còn có kỹ năng hành nghề tốt. Một trong kỹ năng đó là tiếp xúc khách hàng. Đây là kỹ năng quan trọng và bước đầu nên không tránh khỏi những sai sót trong quá trình thực hiện

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC