Đề tài Ngành sản xuất lúa gạo Việt Nam thực trạng và giải pháp phát triển bền vững

(Bản scan) Lúa gạo là một trong những cây lương thực chính của thế giới. Đặc biệt với các nước châu Á đây là lương thực chính để tạo ra các sản phẩm thiết yếu phục vụ đời sống. Chính lý do trên lúa gạo có vai trò lớn trong quá trình xóa đói giảm nghèo

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC