Đề tài Nghệ thuật phương Đông - Cách xem chỉ tay

Đãtừ l âu, thuật xem chỉ tay đã cómộtvị trí nhất định trongnền Khoahọc Huyền bí củacả phương Đông và phươngTây. Rất nhiều câu chuyện và các giai thoại lịchsử của nógắn liềnvới các nhà xemtướnglừng danh. Ở phương Đông cól ẽ không ai xal ạ gì với thuật xemtướngsố và đã córất nhiều sách viếtvề xem chỉ tay theohướng nghiên cứu và kinh nghiệmcủa các nhà nhântướnghọcTrung Hoa cổ đại . Cuốn sáchdưới đâytậphợp cáctư liệuvề nghiêncứutướngsốcủa cáchọc giả phươngTây, trình bàyrất khoahọc vàhợp lý. Con người Á đông và nhất l à Việt Nam ta thườngrất quan tâm đếnsố phận con người cho nên tôi nghĩ cuốn sách nàyrất có í ch để chúng ta tham khảo.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC