Đề tài Nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số công nghệ, kết cấu của khuôn đến chất lượng sản phẩm chai nhựa PE950cc

(Bản scan) Hiện nay, người dân cần những chai chất lượng tốt , chất dẻo làm những chai nước uống thì được sản xuất tăng lên cùng với xã hội và kinh tế đất nước Ở Lào, phần chủ yếu của sự sản xuất chai Pet tại Viêng Chăn, có bốn nhà máy tại Viêng chăn, có công ty tại Loungpalang ở miền Bắc Lào và ở một công ty tại tỉnh Savanakhet trong miền Nam Lào

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC