Đề tài Nghiên cứu ảnh hưởng của thị trường niêm yết đối với thị trường chứng khoán phi tập trung OTC

Thị trường chứng khoán Việt Nam được thành lập năm 2000 với số lượng công ty tham gia niêm yết ban đầu còn rất ít, đến cuối tháng 11/2007 thị trường chứng khoán Việt Nam có: - Mức vốn hóa đạt gần 385.000 tỷ đồng, chiếm khoảng 45% GDP. - 230 cổ phiếu và chứng chỉ quỹ được niêm yết. - Hơn 350.000 tài khoản giao dịch của nhà đầu tư đăng ký . - 66 công ty chứng khoán được cấp phép hoạt động, 24 công ty quản lý quỹ, hơn 40 tổ chức lưu ký chứng khoán, 1 ngân hàng chỉ định thanh toán. đến nay đã có hơn 200 công ty niêm yết trên sàn. Thị trường chứng khoán Việt Nam mới hình thành và phát triển, nên vẫn còn nhiều vấn đề cần giải quyết, những vấn đề về chính sách, phương hướng phát triển, nhiều yếu kém tồn đọng và nhiều vấn đề nảy sinh trong quá trình phát triển chưa được biết đến, do đó, để thị trường phát triển, chúng ta cần phải có các biện pháp phù hợp.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC