Đề tài Nghiên cứu các tiêu chuẩn kỹ thuật truyền hình di động dựa trên công nghệ 3G

Công nghệtruyền hình di động ngày nay được phát triển mạnh mẽtrên toàn thếgiới. Sựhội tụcủa truyền hình và di động đang dần trởthành phương tiện truyền thông đại chúng và tiến tới trởthành ngành công nghiệp giải trí siêu lợi nhuận cho các nhà khai thác dịch vụviễn thông. Có nhiều công nghệ truyền hình di động với các đặc thù khác nhau nên vấn đề đặt ra đối với nhà khai thác là cần nghiên cứu kỹlưỡng nhằm tìm ra giải pháp phù hợp nhằm thu được hiệu quảcao nhất. Tại Việt Nam từnăm 2009 đến nay, MobiPhone, Vinaphone, Viettel . đã triển khai cung cấp dịch vụtruyền hình di động dựa trên mạng 3G của họ. Tuy nhiên, Việt Nam chưa xây dựng các tiêu chuẩn liên quan đến công nghệnày. Vì vậy, việc nghiên cứu đềtài này sẽgiúp ích rất lớn cho việc nghiên cứu, triển khai xây dựng các tiêu chuẩn kỹthuật truyền hình di động dựa trên mạng 3G tại Việt Nam cho phù hợp. Nhằm mục đích nghiên cứu các tiêu chuẩn kỹthuật truyền hình di động dựa trên mạng 3G và đưa ra đềxuất hướng chuẩn hóa và khuyến nghịsửdụng tiêu chuẩn kỹthuật truyền hình di động dựa trên mạng 3G tại Việt Nam, đềtài được xây dựng theo nội dung nhưsau:  Chương 1: Tổng quan truyền hình di động.  Chương 2: Nghiên cứu các tiêu chuẩn kỹthuật vềcông nghệtruyền hình di động trên 3G.  Chương 3: Năng lực cung cấp dịch vụcủa các nhà khai thác mạng di động 3G tại Việt Nam.  Chương 4: Đềxuất và khuyến nghịáp dụng tiêu chuẩn kỹthuật truyền hình di động trên mạng 3G tại Việt Nam.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC