Đề tài Nghiên cứu chiến lược kinh doanh quốc tếcủa tập đoàn Procter và Gamble (P&G)

Đối với các công ty trong điều kiện toàn cầu hoá đang diễn ra mạnh mẽtrên toàn thếgiới hiện nay, đặc biệt là công ty đa quốc gia thì việc toàn cầu không còn là một lựa chọn nữa mà là một tất yếu. Mởrộng toàn cầu mang nhiều lợi ích to lớn cho công ty , giúp công tykhai thác và phát triển lợi thếcạnh tranh của mình. Những lợi ích đó tập trung vào các vấn đềcơbản như: Thu khoảng lợi lớn hơn từ sựkhác biệt vềkỹnăng, chiến lược kinh doanh hợp lý hoặc cạnh tranh đặc biệt, nhận ra kinh tếvùng bằng sựphân tán tạo giá trịcho những địa phương mà công ty có thểthực hiện hiệu quảnhất,thu thập được những kinh nghiệm đểgiảm chi phí của việc tạo giá trị. Chưa bao giờtrong lịch sửthếgiới tinh thần phiêu lưu của các doanh nghiệp lại sống động và vươn xa nhưhiện nay. Thương mại thếgiới làm tăng doanh thu và lợi nhuận, đẩy mạnh uy tín doanh nghiệp, tạo việc làm và giúp đặt ra mức biến động theo mùa. Nhưng, khó khăn là ởchỗcác doanh nghiệp phải đưa ra những chiến lược kinh doanh quốc tếphù hợp với những nhu cầu phong phú và đa dạng của khách hàng trên toàn cầu cũng nhưsựthay đổi liên tục vềphong cách sống, thị hiếu của họ, Chiến lược quyết định tương lai của doanh nghiệp hoặc là nó sẽmất đi vịtrí trên thịtrường vào tay các đối thủcạnh tranh.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC