Đề tài Nghiên cứu chuẩn kết nối không dây zigbee/ieee 802.15.4

Hiện nay công nghệZigBee/ IEEE 802.15.4 đang được coi là hướng giải quyết hiệu quảcho vấn đềliên lạc trong dải băng tần eo hẹp và liệu pháp sửdụng chung kênh tần sốgiữa các thiết bị. Công nghệZigBee hoạt động ởbăng tần 868/915 MHz ởChâu Âu và 2.4 GHz ởMỹvà Nhật, được áp dụng cho những hệthống điều khiển có tốc độtruyền tin thấp và chu kỳhoạt động lâu dài. Công nghệnày tỏra ưu việt hơn Bluetooth ởmức độtiêu hao năng lượng thấp, độtrễtruyền tin nhỏ, dễdàng mởrộng, giá thành thấp. Trong khuôn khổcủa đềtài này, em đã khảo cứu vềcông nghệZigBee và mô phỏng thành công quá trình định tuyến trong mạng mesh của ZigBee. Chương trình mô phỏng được viết bằng ngôn ngữVisual C và chạy mô phỏng trên MatLab.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC