Đề tài Nghiên cứu hệ thống rung xả bụi của hệ thống lọc bụi công ty cổ phần thép Đình vũ

Đất nước ta đang trong quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa. Cùng với sự phát triển của khoa học kĩ thuật. Ngành công nghiệp nặng phát triển rất nhanh. Năng suất lao động rất cao. Nhưng có vấn đề đặt ra là bảo vệ môi trường. Đối với các nước đang phát triển vấn đề môi trường càng nghiêm trọng. đặc biệt là các nghàng công nghiệp nặng như luyện thép, xi măng . lượng khói bụi rất nhiều. Vấn đề lọc bụi để hạn chế ảnh hưởng tới môi trường. Trong quá trình học tập và rèn luyện tại trường em đã được học rất nhiều môn học như máy điện, trang bị điện, plc và rất nhiều môn khác. Để hệ thống lại kiến thức trong suốt quá trình học tập, em được nhà trường giao cho làm đề tài: Nghiên cứu hệ thống rung xả bụi trong hệ thống lọc bụi của công ty cổ phần thép Đình vũ. Đồ án của em gồm 3 chương: Chương1: Tổng quan về nhà máy phôi thép Đình vũ và giới thiệu về hệ thống lọc bụi. Chương 2: Tổng quan về bộ lo gic khả trình PLC S7ư300 của hãng Siemens. Chương3: Chương trình điều khiển.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC