Đề tài Nghiên cứu kỹ thuật bào chế, đánh giá khả năng kháng khuẩn trên in vitro của chế phẩm kem Silver sulfa 1% (file ppt)

Bỏng là một bệnh ngoại khoa khá quan trọng Để điều trị bỏng các chế phẩm của sulfadiazin bạc có nhiều ưu điểm đã được chứng minh trong lâm sàng. Viêc cung ứng thuốc có khó khăn. Các mục tiêu cụ thể của khóa luận : 1. Nghiên cứu kỹ thuật bào chế kem Silver sulfa 1%. 2. Nghiên cứu độ giải phóng hoạt chất của chế phẩm. 3. Nghiên cứu tác dụng kháng khuẩn trên in vitro có so sánh với với chế phẩm Silvirin 1% (Ấn Độ).

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC