Đề tài Nghiên cứu kỹ thuật chuyển mạch theo bước sóng

Sự phát triển từ chuyển mạch điện tử sang chuyển mạch quang. - Nhu cầu dịch vụ viễn thông ngày càng tăng trong tương lai. - Sự phát triển của các hệ thống truyền dẫn quang cùng với những ưu điểm của các thiết bị quang. - Những nhược điểm khi truyên dẫn bằng quang nhưng chuyển mạch bằng điện tử. 3. Phân loại chuyển mạch quang. - Phân loại theo phương diện điều khiển: + Chuyển mạch quang cơ. + Chuyển mạch quang âm. + Chuyển mạch quang từ. + Chuyển mạch quang điện. + Chuyển mạch hoàn toàn quang. - Phân loại theo phương thức ghép kênh. + Chuyển mạch quang ghép kênh phân chia theo không gian. + Chuyển mạch quang ghép kênh phân chia theo thời gian. + Chuyển mạch quang ghép kênh phân chia theo độ dài bước sóng.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC