Đề tài Nghiên cứu kh ả năng sử dụng vật liệu Xado để khôi phục một số tính năng kỹ thuật của động cơ Yanmar 70cv

ViệtNam là đất nước còn lạc hậu về mọi phương diện : k inh tế, quốc phòng và khoa học kỹthuật. Chúng ta đang từng bước đổi mới, tiếp cận khoa học kỹ thuật, áp dụn g nó vào công cuộc công n ghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Việc thay đổi một nền ki nh tế, thay đổi một phương thức sản xuất đối với chúng ta còn là m ột bài toán còn nan giải. Hiện nay trên đất nước chúng ta hầu hết các loại máy móc đều có niên tuổ i cao, đã quá lạc hậu. Chúng ta xưa nay đều nhập về n hững loại máy móc ‘’ secon dhend’’ của hàn quốc, nhật bản và một số nước phát triển khác. Cò n số máy móc do chúng ta sản xuất mới lại có chất lượng và độ bền không ca o, cùng với nó là giá thành lại rất cao do công nghệ h oá bền chi tiết còn thất kiếm. Để giải bài toán na n giải này, hiện nay chúng t a đã có công nghệ xado, co ng nghệ khôi phục và hoá bền bề mặt ngay trong quá trình vận hành máy, ha y ngay khi tr ên dây truyền sản xuất mà không cần phải tháo rã máy.mặt khác giá thành của loại sản phẩm này cũng không c ao. Công nghệ xado hay còn gọi là công nghệ hoá bền có rất nhiều hiệu quả vượt trội như: - tiết kiệm nhiên liệu - tiết kiệm thời gian sửa chữa và chi phí - tăng độ bền và tuổi thọ của máy - tăng áp suất cuối kỳ nén - tăng áp lực dầu bôi trơn vvv với những ưu điểm ưu việttrên rất phù hợp với đất nước ta hiện nay.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC