Đề tài Nghiên cứu khả năng sử dụng nhiên liệu thay thế cho đội xe buýt thành phố Nha Trang

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của n ền kinh tế, đời sống nhân dân ngày một nâng cao cả về vật chất lẫn tinh thần. Song b ên cạnh đó đất n ước ta cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn như những nền kinh tế đang phát triển khác, đặc biệt là vấn đề ô nhiễm môi trường. Nhiều nhà máy, xí nghiệp mọc lên phục vụ đòi hỏi của quá trình phát triển, đồng thời xả v ào bầu khí quyển một lượng khí thải không nhỏ. Đời sống ng ười dân được cải thiện, khả năng mua sắm các vật dụng đắt tiền nh ư ô tô, xe máy nằm trong t ầm tay của nhiều gia đ ình. M ật độ ph ương tiện tham gia giao thông ngày một cao, bên cạnh đó là sự thiếu đồng bộ trong quá trình quy hoạch giao thông, việc quản lý chất lượng các phương tiện tham gia giao thông còn buông lỏng. Những vấn đề này đang làm cho lượng khí thải của nghành giao thông vận tải, đặc biệt trong lĩnh vực giao thông đường bộ xả vào khí quyển ngày một tăng nhanh. Để giải quyết vấn đề n ày c ần phải có những chiến l ược d ài h ạn phát triển các phương tiện giao thông công cộng nh ư đư ờng sắt, t àuđi ện ngầm, mạng l ưới xe buýt ,tìm kiếm các giải pháp kỹ thuật nhằm nâng cao quá trình cháy nhiên li ệu và sử lý khí thải, sử dụng các ph ương tiện dùng nhiên li ệu sạch thay cho các lo ại xe dùng nhiên liệu truyền thống xăng, dầu như hiện nay. Đi tìm nguồn nhiên liệu mới sạc h hơn thay th ế cho nhi ên liệu truyền thống hiện đang sử dụng không chỉ góp phần làm giảm nồng độ các chất độc hại trong khí thải, bên cạnh đó nó c òn góp phần đa dạng hoá các nguồn nhi ên liệu, đẩy lùi nguy cơ cạn kiệt nguồn nhiên liệu truyềnthống. Thành Phố Nha Trang cũng nh ư các thành ph ố khác trong cả n ước, vấn đề gia tăng các phương ti ện giao thông cá nhân nh ưôtô, xe máy, ô nhi ễm môi trường đang làm đau đ ầu các nhà quản lý. Đặc biệt với h ướng phát triển của th ành phố là trở thành một thành phố du lịch thì việc kiểm soát các chất độc hại trong khí quyển để có một bầu không khí trong l ành là v ấn đề sống c òn. Mở rộng mạng l ưới giao thông công c ộng đặc biệt l à đ ội ngũ xe buýt, khuyến khích n gười dân giảm bớt phương tiện cá nhân, sử dụng các loại xe dùng nhiên liệu sạch.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC