Đề tài Nghiên cứu một số mô hình thương mại điện tử và ứng dụng cho công ty TNHH Laptop 4G

Sau một thời gian tìm hiểu về công ty TNHH LAPTOP 4G em nhận thấy trong quá trình kinh doanh công ty vẫn còn kinh doanh theo phương thức truyền thống,chưa phát huy được điểm mạnh của công ty và công ty bán hàng theo hình thức là khách hàng có nhu cầu phải đến tận nơi của cửa hàng để lựa chọn chưa có đội ngũ chăm sóc khách hàng,những hình ảnh quảng cáo banners bang jon còn hạn chế. Chính vì thế, với mong muốn đưa ra những đề xuất như xây dựng một website riêng cho công ty áp dụng marketing thương mại điện tử đưa ra các chiến lược kinh doanh để giúp công ty hoạt động tốt cũng như việc áp dụng kiến thức lý thuyết của mình vào thực tiễn, em quyết định chọn tên đề tài là: “Nghiên cứu một số mô hình thương mại điện tử và ứng dụng cho công ty TNHH LAPTOP 4G

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC