Đề tài Nghiên cứu quy trình tách chiết nhằm thu nhận collagen ứng dụng trong công nghệ thực phẩm

(Bản scan) thế giới ngày nay với sự phát triển không ngừng về kinh tế xã hội và con người. Cuộc sống thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp hơn, con người tạo điều kiện phát triển tối đa khả năng, nhu cầu của con người ngày càng được đáp ứng đầy đủ.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC