Đề tài Nghiên cứu sử dụng hợp lý tổ hợp máy chính và chân vịt kèm theo cho tàu cá cỡ nhỏ

Nước ta có trên 3200 Km bờ biển tiềm năng của biển rất dồi dào với trên 2000 loài cá, trong đó có 130 loài có giá trị kinh tế. Nghề cá ở nước ta đã có từ rất lâu nhưng vẫn còn ở trình độ sản xuất thấp, trên 70% tàu cá ở Việt Nam là tàu cá cỡ nhỏ, trong đó lao động bình quân tăng 22.500 người/năm, nhưng năng suất khai thác không cao. Cụ thể là theo kết quả điều tra của Viện nghiên cứu Hải sản năm 2002 thì trữ lượng cá biển Việt Nam khoảng 3,1 triệu tấn trong khi đó khả năng đánh bắt chỉ được 1,4 triệu tấn . Ngành khai thác thủy sản ở nước với số lượng tàu thuyền lớn nhưng chủ yếu là tàu vỏ gỗ được đóng dựa vào kinh nghiệm dân gian chứ không qua thiết kế. Thiết bị động lực trang bị cho tàu cá cũng được chọn theo kinh nghiệm và “ áng chừng “. Đa phần ngư dân lựa chọn máy chính cùng với chân vịt theo kinh nghiệm trong khi đó họ không được đào tạo bài bản để sử dụng hợp lý tổ hợp máy chính chân vịt cho tàu của mình, trong quá trình sử dụng thì tổ hợp vỏ tàu – máy chính – chân vịt phải có sự phù hợp nhất định về các thông số vận hành mới mang lại hiệu quả khai thác cao cho nên đứng trên phương diện kỹ thuật thì tồn tại nhiều vấn đề bất hợp lý cần giải quyết đó là làm sao để sử dụng hợp lý tổ hợp máy chính chân vịt kèm theo này phù hợp với con tàu, với vai trò là người cán bộ kỹ thuật thì đây chính là nhiệm vụ thiết yếu phải giải quyết và đó cũng chính là nội dung của đề tài mà tôi được Nhà Trường giao cho thực hiện với tên gọi: “Nghiên cứu sử dụng hợp lý tổ hợp máy chính và chân vịt kèm theo cho tàu cá cỡ nhỏ”. Đề tài này có ý nghĩa rất lớn trong thực tế vì nó giúp cho người ngư dân vận hành có hiệu quả nhất thiết bị khai thác hiện có của mình cụ thể là không phải tìm kiếm chân vịt để thay thế mà sử dụng ngay chân vit kèm theo máy chính mà họ đã dùng để lắp đặt cho tàu của mình với điều kiện phải tuân thủ các nguyên tắc vận hành.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC