Đề tài Nghiên cứu sự hình thành các khái niệm hóa học cơ bản trong chương trình hóa học THCS

Xuất phát từ mục tiêu đào tạo của trường phổ thông và vai trò của hóa học trong sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước, ta có thể khẳng định rằng môn hóa học trong trường phổ thông là một bộ môn hết sức quan trọng. Nó cung cấp cho học sinh những tri thức hóa học phổ thông tương đối hoàn chỉnh các mối quan hệ qua lại giữa công nghệ hóa học, môitrường và con người. Những tri thức này rất quan trọng giúp học sinh có nhận thức khoa học về thế giới vật chất, góp phần phát triển năng lực nhận thức khoa họcvề thế giới vật chất, góp phần phát triển năng lực nhận thức và năng lực hành động, hình thành nhân cách người lao động mới năng động sáng tạo. Ở bậc THCS môn hóa học cung cấp cho học sinh những kiến thức phổ thông cơ bản về tính chất và ứng dụng các lọai chấtquan trọng nhất. Trong giai đọan khoa học phát triển như ngày nay, chương trình hóa học cũng được xây dựng với nội dung kiến thức mới. Nhiều vấn đề khoa học trong sách giáo khoa mới, được trình bày theo phương pháp nghiên cứu tìm tòi từng phần. Đặc biệt đối với chương trình THCS việc nghiên cứu các học thuyết hóa học cơ bản tăng cường mức độ lý thuyết chủ đạo là vấn đề hết sức quan trọng. Các kiến thức này sẽ làm cơ sở lý thuyết chủ đạo cho việc nghiên cứu các chấtvà biến đổi chúng trong chương tình hóa học sau này. Do đó việc “Nghiên cứu sự hình thành các khái niệm hóa học cơ bản trong chương trình hóa học THCS”sẽ góp phần rất lớn vào công tác giảng dạy của GV. Giúp GV có những phương pháp và hình thức giảng dạy tích cực đảm bảo phát huy cao độ tính tự giác của HS phát triển tính hứng thú học tập, hình thành niềm tin và phẩm chất đạo đức cho học sinh. Đó là lý do tôi chọn đề tài này.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC