Đề tài Nghiên cứu sự phát triển thương mại khu vực hành lang kinh tế Hải Phòng – Lào Cai – Côn Minh trong bối cảnh hình thành khu vực mậu dịch tự do Asean – Trung Quốc

(Bản scan) Hành lang kinh tế Hải Phòng – Lào Cai – Côn Minh có vị trí quan trọng trong hợp tác kinh tế thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc, các nước tiểu vùng sông Mê Kông cũng như khu vực Đông Nam Á. Chính vì vậy, xây dựng hành lang kinh tế này là một trong những nội dung hợp tác khu vực quan trọng được các tổ chức quốc tế cũng như các quốc gia trong khu vực hết sức quan tâm. Kể từ khi sáng kiến về hình thành hành lang kinh tế này được ngân hàng phát triển châu Á đưa ra tại hội nghị Bộ trường các nước tiểu vùng sông Mê Kông năm 1998, phát triển kinh tế - thương mại khu vực hành lang đã có nhiều khởi sắc. Kim ngạch trao đổi thương mại giữa Việt Nam và Vân Nam – Trung Quốc năm 2003 đã tăng gấp 4 lần so với năm 1998. Nhiều dự án phát triển hành lang kinh tế như nâng cấp hệ thống giao thông, thông tin, dịch vụ hỗ trợ thương mại như hệ thống cửa khẩu biên giới, chợ đường biên… được triển khai thực hiện. Từ năm 1998 đến nay, tốc độ tăng trưởng kinh tế khu vực hành lang ở mức cao, gần 10%/năm, đời sống vùng núi phía Bắc Việt Nam và Vân Nam – Trung Quốc ngày càng được cải thiện.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC