Đề tài Nghiên cứu sự thay đổi các thông lưu huyết chi dưới ở bệnh nhân đái tháo đường typ 2

Hiện nay, việc đánh giá mức độ tổn thương mạch máu chi trên bệnh nhân ĐTĐ chủ yếu thông qua siêu âm Doppler mạch. Tuy nhiên, phương pháp này đòi hỏi máy móc và kinh nghiệm. Phương pháp đo lưu huyết chi đáp ứng những yêu cầu này bởi cấu trúc đơn giản, phân tích kết quả chủ yếu dựa vào phần mềm và dễ sử dụng

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC