Đề tài Nghiên cứu tác động của sử dụng phân đạm đến chất lượng nước mặt trong sản xuất lúa trên nền đất phù sa sông Hồng trường đại học nông nghiệp I, Hà Nội

- Cây lúa (Oryza Sativa) là một trong những cây cung cấp nguồn lương thực quan trọng nhất của loài người, với 40% dân số thế giới sử dụng lúa gạo để làm thức ăn chính và có ảnh hưởng đến đời sống của ít nhất 65% dân số thế giới - Trong thời gian gần đây cùng với sự phát triển của ngành kinh tế, ngành nông nghiệp nước ta đã tăng nhanh về năng suất và sản lượng lúa là nhờ có sự đóng góp của công nghệ ưu thế lai và phân bón trong đó biện pháp điều khiển mức phân bón cũng có vai trò quyết định đến năng suất và hiệu quả kinh tế ruộng lúa

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC