Đề tài Nghiên cứu tâm lý lứa tuổi học sinh THPT và hướng ứng dụng trong viết báo và tổ chức của một số ấn phẩm dành cho học sinh tại Việt Nam

Báo chí nói riêng và tất cả các ngành đều có một mục đích là hướng tới phục vụ cho lợi ích của con người. Hơn nữa khi muốn đưa ra một sản phẩm, một thương hiệu mới thì điều đầu tiên mà các nhà sản xuất, phân phối đều chú ý tới việc nghiên cứu đối tượng mình phục vụ, đối tượng tác động và ảnh hưởng. Do đó việc tiếp cận ở góc độ con người luôn được chú ý. Nghiên cứu con người và nghiên cứu tâm lý con người là một trong những vấn đề đã được hình thành từ rất lâu, đặc biệt đối với báo chí thì việc nghiên cứu tâm lý để có hướng tiếp cận công chúng, độc giả là một việc làm hết sức được quan tâm. Bất cứ một tòa soạn nào cũng đều đặt mục đích hướng đến công chúng của mình, vì chỉ có điều đó thì tòa soạn mới có thể tồn tại được. Các tác phẩm báo chí được viết ra đều nhằm mục đích thông tin cho người đọc, những tin tức nóng mang tính thời sự là điều mà độc giả mong được đón nhận. Do đó, việc nghiên cứu tâm lý công chúng để có hướng điều chỉnh sản phẩm báo chí của tòa soạn báo là điều cần thiết để phát triển một sản phẩm báo chí.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC