Đề tài Nghiên cứu, tìm hiểu AT90S8535 và ứng dụng thiết kế mạch quang báo

(Bản scan) Phần cốt lõi alf AVR kết hợp với các tập lệnh đa dang với 32 thanh ghi đa năng, 32 thanh ghi được kết nối trực tiếp với bộ só học ALU cho phép truy cập 2 thanh ghi độc lập trong suốt lệnh đơn được thực hiện trong một xung nhịp

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC